FitLine partner

Probiotika - studie

Možná alternativa udržovací léčby idiopatických střevních zánětů

Kohout P., *Zbořil V., Beneš Z.
II.interní klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha, *III.interní klinika FN Brno-Bohunice

Úvod: Etiologie idiopatických střevních zánětů je neznámá, možnými příčinami mohou být změny ve složení střevní mikroflóry nebo změněná reakce organismu na mikrobiální flóru přítomnou ve střevním lumen. Zatímco v léčbě relapsu onemocnění se léčba probiotiky neuplatnila, v udržovací léčbě má léčba probiotiky minimálně stejný efekt jako léčba preparáty 5-ASA.

Metodika: Pacientům s idiopatickými střevními záněty jsme ke stávající udržovací terapii přidali směsné probiotikum a porovnali dobu remise s kontrolní skupinou, která probiotikum nedostala. Preparát obsahuje lyofilizované formy 6 probiotických mikroorganismů - laktobacilů a bifidobakterií. V 1 g preparátu je minimálně 108 mikroorganismů, tobolka obsahuje 250 mg.

Sledovaná skupina: 22 pacientů s Crohnovou chorobou, 8 mužů a 14 žen, průměrného věku 33,8 roku (22-57 let). U 11 z nich byla remise navozena chirurgicky a u 11 medikamentózně, kontrolní skupinu tvořilo 22 pacientů, 8 mužů, 14 žen, průměrného věku 28,4 roku (17-54). Do studie bylo zahrnuto i 6 pacienti s ulcerózní kolitidou, 5 mužů a 1 ženu, průměrného věku 32,7 roku (22 - 51 let), kontrolní skupina měla 8 pacientů průměrného věku 32,4 roku (21-63 let), 6 mužů a 2 ženy.

Výsledky: U pacientů s Crohnovou chorobou byla v kontrolní skupině průměrná doba udržení remise 7 měsíce, u pacientů, kterým bylo nasazeno probiotikum, 14 měsíců. U pacientů s ulcerózní kolitidou v průběhu 24 měsíčního sledování došlo k relapsu pouze u 1 pacienta ve skupině s probiotiky (po 18 měsících), u pacientů bez probiotik byla průměrná doba udržení remise 19 měsíců.

Závěr : Údaje z literatury i výsledky naší studie dokumentují, že léčba probiotiky by mohla být další možností v arzenálu udržovací léčby pacientů s idiopatickými střevními záněty.

Zdroje informací:
www.probiotika-prebiotika.cz/data/abstrakta--II-symposium-SPP.doc