FitLine partner

Reklamační řádZáruční lhůtaNa zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. Na potravinách, výrobcích určených pro zvláštní výživu a kosmetických produktech je uvedeno datum spotřeby či minimální trvanlivosti. Reklamace nebude uznána po tomto datu.

Rozsah zárukyZáruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat etiketu zboží, případně informační leták (je-li přiložen) a následně se danými informacemi důsledně řídit.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
-vnějšími událostmi,
-chybnou manipulací po převzetí zboží,
-nesprávným použitím výrobku,
-nesprávným skladováním.

Uplatnění reklamaceV případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty (v době do data spotřeby či minimální trvanlivosti) vadu, má právo na reklamaci.

Reklamované zboží kupující zasílá na své náklady doporučeně na níže uvedenou adresu. Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat: doklad o zaplacení (kopie), průvodní dopis se stručným popisem vady a požadovaným způsobem reklamace (vrácení peněz/výměna zboží). O přijetí reklamovaného zboží bude kupující informován e-mailem.

Prodávající zašle do pěti pracovních dnů od přijetí reklamovaného zboží kupujícímu e-mailem potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Adresa pro uplatnění reklamace:
Tomáš Frantal
Sídliště svobody 20/73
79601 Prostějov

Vyřízení reklamaceReklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění. Pokud byla reklamace oprávněná, peníze budou vráceny na účet kupujícího, popř. nové zboží zasláno, ihned po jejím dořešení. V tomto případě má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám).