FitLine partner

Obchodní podmínkyTyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém
obchodě hubneme-trvale.cz od 10.9.2012.

Provozovatel obchodu - „prodávající“:Tomáš Frantal, Sídliště Svobody 20/73, 79601 Prostějov
IČ: 76466752
Email: info@hubneme-trvale.cz
Bankovní účet: 43-6369720267/0100 (KB, a.s.)

Zákazník ve smlouvě vystupuje jako „kupující“.

Předmět smlouvyPředmětem kupní smlouvy je objednávka zboží v internetovém obchodě pupalka.cz. Smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na druhé straně prodávající.

Objednávka a uzavření kupní smlouvyVeškeré objednávky jsou závazné!
Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Každá objednávka je prodávajícím potvrzena formou e-mailové nebo sms zprávy. Objednávka může být zadána na e-shopu hubneme-trvale.cz, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a další požadované kontaktní údaje.
Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit (odstoupit od kupní smlouvy), stane-li se plnění nemožným (v případě, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena, apod.), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě zrušení objednávky je kupující neprodleně informován. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neuhradil plnou kupní cenu v některé z předchozích objednávek.
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Dává tím také souhlas prodávajícímu k zasíláni reklamních sdělení (max. 1x měsíčně). Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Úhrada zbožíKupní cena je dána součtem ceny objednaného zboží a ceny poštovného. Platné ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu včetně DPH. S konečnou kupní cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Způsob úhrady zboží:
1. Platba předem = převodem na účet prodávajícího
Kupující je povinen uhradit celou kupní cenu na účet prodávajícího do deseti pracovních dnů od přijetí objednávky. Platba musí být označena variabilním symbolem (číslo objednávky), který kupující obdrží po dokončení objednávky na svou e-mailovou adresu spolu s ostatními údaji k platbě.
2. Hotově při převzetí zboží = dobírkou
Kupující provede úhradu kupní ceny při převzetí zboží.
Nepřevzetí vyexpedované zásilky je považováno za porušení kupní smouvy.

Dodání zbožíZboží je zasíláno kupujícímu prostřednictvím České pošty. Doba dodání je zpravidla do 2-5 pracovních dnů od podání.

Je-li zboží skladem1.PLATBA PŘEDEM: zboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla následující pracovní den po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
2.DOBÍRKA: zboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla následující pracovní den po přijetí objednávky.

Není-li zboží sklademZboží je předáváno k odeslání České poště zpravidla v rozmezí od tří do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky / připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
V případě, že není možné dodržet termín expedice, kupující bude na tuto skutečnost upozorněn a nový termín upřesněn.

O odeslání zboží je kupující informován e-mailem nebo sms zprávou, kde je uvedeno i podací číslo zásilky, pod kterým ji lze sledovat na webových stránkách České pošty.

Převzetí zbožíPřed potvrzením převzetí zboží od dopravce (Česká pošta) je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky. Pokud zásilka nese známky poškození způsobeného při přepravě, je doporučeno kupujícímu takovouto zásilku nepřebírat (případně za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit). Kupující tímto značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.

Při nepřevzetí zásilky je další reklamace projednána na příslušné poště, kde je kupující povinen zkontrolovat, zda opravdu došlo k poškození zboží v zásilce (poškození obalu výrobku, neúplnost zásilky, apod.).

O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího, nejpozději však následující pracovní den od zjištění poškození.

PoštovnéPoštovné činí 60 Kč, balné neúčtujeme.
Při zaslání zboží na dobírku je cena navýšena o 35 Kč.
Přesáhne-li hodnota objednávky částku 1000 Kč s DPH, hradí náklady na poštovné prodávající.
Platbu za dobírku (35,- Kč) hradí kupující vždy.

Odstoupení od smlouvyStorno objednávkyObjednávku je možné stornovat do 2 hodin od jejího zadání (telefonicky nebo e-mailem).
Jinak je objednávka závazná pro obě strany.

Vrácení zbožíDle zákona na ochranu spotřebitele má kupující právo na vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od okamžiku převzetí zásilky.
1. Pokud je vracené zboží nepoužité a v původním neporušeném obalu, prodávající vrací kupujícímu automaticky celkovou kupní cenu (tj. cenu objednaného zboží včetně poštovného).
2. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno.
3. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích, což znamená, že prodávající vrátí kupujícímu cenu zboží v adekvátně snížené hodnotě.

Zásilku s vraceným zbožím odesílá kupující doporučeně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Není akceptováno vrácení zboží dobírkou nebo s nevyplaceným poštovným! Při zaslání dobírkou nebude zásilka přijata!

Při splnění všech podmínek budou peníze zaslány prodávajícím na účet kupujícího do 10-ti pracovních dnů od obdržení vracené zásilky. Potřebné platební údaje přiloží kupující spolu s daňovým dokladem a veškerým dalším obsahem zásilky (veškeré tištěné materiály, letáky, dárky a vzorky k objednávce apod.) do vracené zásilky.

Porušení kupní smlouvyKaždá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle těchto obchodních podmínek. Kupující, který si objedná zboží na dobírku a následně nevyzvedne expedovanou zásilku, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklé náklady na odeslání zboží.
Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou předány specializované společnosti k právnímu vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

Ochrana osobních údajůProdávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího v jakékoliv podobě třetím stranám a že se řídí zákonem číslo 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží. Osobní údaje, které kupující vyplňuje při objednání slouží výhradně pro interní potřebu e-shopu a k úspěšnému vyřízení objednávky.