FitLine partner

Homocystein (Hcy)

Co je to homocystein (Hcy)?


Je to toxická aminokyselina, která v našich buňkách vzniká neustále a při zvýšeném množství dokáže člověka zabít v krátkém čase. Hcy se účastní těchto základních životních procesů:

  • hospodaření s kyslíkem (buněčném dýchání),
  • tvorba energie, její ukládání a využívání,
  • syntéza a recyklace některých klíčových metabolitů,
  • rozmnožování buněk.

Lidstvo bohužel postupně změnilo skladbu své stravy do té míry, že přestalo zabezpečovat zásobování buněk důležitými mikronutrienty. Hlavně chybějí ty, které jsou nezbytné pro bezporuchovou metabolizaci Hcy.
Podle nejnovějších poznatků nejvíce chybí kyselina listová a pyridoxin (B6), u vegetariánů a osob s poruchou funkce žaludku je obvyklý nedostatek B12. Kyselina listová dodává důležité součástky, bez nichž nemůže proběhnout přeměna Hcy v neškodnou látku. Vitamín B6 a B12 jsou kofaktory enzymů, které tuto přeměnu zabezpečují. Bez kofaktoru ztrácí enzym funkčnost a tím klesá výkon biochemických procesů, které tyto enzymy řídí. Tak dochází ke ztrátě schopnosti zpracovat všechen Hcy, který v buňkách vzniká. Nemetabolizovaný Hcy proniká do krve, kde se hromadí a začíná jeho patologické působení. Dochází tak k chronické intoxikaci s těžkými následky.

Zvýšená hladina Hcy v krvi


Nejčastěji vzniká v důsledku civilizačních změn ve skladbě stravy, méně často z genetických, hormonálních, nebo toxických příčin. Postihuje v nějaké míře prakticky veškerou dospělou populaci a značnou část dětí a mládeže!!!

"Chce-li lékař léčit kauzálně (postihovat léčením vlastní příčinu choroby), musí umět zasáhnout skutečnou podstatu kterékoli z civilizačních nemocí, a ta je v poruše metabolizace Hcy".
MUDr. Karel Erben

Jak efektivně snížit homocystein?


Vyzkoušejte vysoce účinný a ověřený produkt InCardio.
Obsahuje mimo jiné kombinaci vitaminů B6, B12 a kyseliny listové, která má klinicky ověřené účinky na snižování homocysteinu a v boji proti ateroskleróze.
Homocystein je značně toxický a chemicky agresivní meziprodukt důležitého biochemického cyklu lidského nitrobuněčného metabolismu, jehož úkolem je dodávat pro chemické procesy v buňkách nenahraditelné látky, podmiňující udržení života. Zvýšená hladina homocysteinu v krvi (hyperhomocysteinémie) představuje značné riziko pro řadu orgánů. Je naprosto nezbytné zvýšené hladiny homocysteinu dostatečně léčit. Naprostá většina se léčí podáváním kyseliny listové spolu s vitaminem B6 a vitaminem B12, přičemž základní je podávání kyseliny listové, další dva vitaminy podporují léčebný efekt listové kyseliny jako kofaktory enzymů. Kombinace kyseliny listové s vitaminy B6 a B12 podmiňuje výkonnost systémů zajišťujících proměnu homocysteinu v neškodné látky a je klinicky ověřená řadou klinických studií. Zhodnocení recentních klinických studií léčby hyperhomocysteinémie a přehled základních studií Vám zašleme na vyžádání: lekarska.rada@sunkins.cz.

InCardio - potvrzení účinku


Na základně výsledků prováděné klinické studie se MUDr. Karel Erben, 1. viceprezident Svazu pacientů rozhodl nahradit ve svém centru dosud používané doplňky pro stabilizaci krevního tlaku, snížení hladiny cholesterolu a homocysteinu přípravkem InCardio!

Zdroje informací:
www.karelerben.czDalší zajímavé články

DNA
Vyčištění organismu (detoxikace)
Zdravé hubnutí
Diety
Probiotika, prebiotika, symbiotika, antibiotika
Obezita
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v potravinách
Probiotika - studie